Czy możliwe jest, by powstało w Bagiczu nowoczesne lotnisko turystyczne? Lotnisko w Bagiczu zostało otwarte w 2012 roku i ma obsługiwać ruch turystyczny i czarterowy niedużych samolotów. Zaawansowane technologie obecne w samolotach i w infrastrukturze lotnisk powodują, że ruch lotniczy jest w znacznym stopniu autonomiczny. Gdyby patrzeć na samą technologię obecną na pokładzie współczesnych liniowców, wiele samolotów byłoby w stanie realizować rejsy w pełni autonomicznie. Niemniej nie jest to wciąż możliwe, bardziej ze względu na przepisy, niż techniczne możliwości współczesnych maszyn latających. Lotnisko wojskowe w Bagiczu zbudowali Niemcy, a po wojnie zostało przejęte przez Sowietów i znacznie rozbudowane. Mogły tu lądować duże samoloty transportowe. Na co dzień stacjonowały tu m.in. myśliwce MiG-21 i MiG-23, a później jednostka śmigłowcowa. Po wycofaniu się oddziałów sowieckich, tereny bazy zostały przejęte przez miasto Kołobrzeg i gminę Ustronie Morskie. Statki powietrzne operują w dzień, możliwe jest również lądowanie w nocy, choć w ograniczonym zakresie i po wcześniejszym powiadomieniu władz aeroklubu. 7 lat temu gmina sprzedała 103 ha bazy spółce Baltic Center Polska (w tym 44 ha w użytkowanie wieczyste). Przedsiębiorstwo miało do 2013 zbudować nowoczesne Bałtyckie Centrum Turystyczne, a do jego obsługi wyremontować pas startowy i otworzyć terminal. Plany te realizowane były jednak z dużymi trudnościami, radni chcieli nawet anulować umowę. Jego eksploatacja może rozpocząć się dopiero po wpisaniu Bagicza do rejestru lotnisk, co następuje na wniosek inwestora, po uprzedniej kontroli specjalistów ULC.